Ülkemizde ve Dünya’da otomotiv sektörü, gün geçtikçe gelişen ve ülke

ekonomileri için önemi artan bir sektördür. Otomotiv sektöründe Tuğrasan olarak rekabet ve buna bağlı olarak verimlilik artışı, kaynakların etkin kullanımı, idari ve teknik organizasyon gibi unsurlara büyük önem vermektedir. Bu kapsamda; Ar-Ge’ye yatırım, kalite yönetimi, sektörel işbirliğine dayanan ilişkiler, nitelikli iş gücü istihdamı, esnek üretim yöntemlerinin uygulanması ve etkin pazarlama gibi konulara çok önem verkmetdedir. Ülkemizde otomotiv sektörü, üretim içindeki payı ve ekonomik katkı oranı değerlendirildiğinde, imalat sanayi içinde önde gelen sektörler arasında yer almaktadır. Sektörün yurtiçinde yaratmış olduğu değerler ekonomide çok önemli bir yere sahiptir.

WhatsApp chat